0938 205 019

Hướng dẫn tạo mới sản phẩm mới của nhà cung cấp lên hệ thống

Nhà cung cấp sẽ đăng sản phẩm cũng như quyết định giá bán cho nhà bán hàng của mình bán ra trên hệ thống kho hàng số.

admin
admin
Published
Share:

Hướng dẫn tạo mới sản phẩm mới của nhà cung cấp lên hệ thống

Nhà cung cấp sẽ đăng sản phẩm cũng như quyết định giá bán cho nhà bán hàng của mình bán ra trên hệ thống kho hàng số .Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách tạo sản phẩm mới trên hệ thống .Hệ thống sẽ có sản phẩm cha và sản phẩm con

Ví dụ:

Áo phông phản quảng doremo là sản phẩm cha .Nếu sản phẩm có 1 màu và 2 size XL, XXL thì sẽ có các sản phẩm con

Áo phông phản quảng doremo -XL là sản phẩm con 1

Áo phông phản quảng doremo-XXL là sản phẩm con 2

Việc này để nhà cung cấp thuận tiện trong việc quản lý tồn , hoặc ngưng bán các sản phẩm cụ thể

Để đăng sản phẩm mới được nhà cung cấp cần phải đăng nhập vào hệ thống xem lại bài viết 

1.Đăng sản phẩm mới :

1.1 Đăng từng sản phẩm :

Bước 1: Chọn tab Sản phẩm .Chọn Thêm mới tiếp chọn Thêm mới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin .Các phần có * là bắt buộc phải có

Tên sản phẩm:* 

Tên viết tiếng việt có dấu , dễ nhớ không quá dài

Mã sản phẩm:*

1 sản phẩm có 1 mã sản phẩm trên hệ thống là duy nhất , mã sản phẩm có thể trùng mới mã nhà cung cấp , yêu cầu viết liền, không dấu , không có ký tự đặc biệt , có thể dùng chữ cái hoặc kết hợp chữ cái và số

Mã sản phẩm của nhà cung cấp:

Một số nhà cung câp có hệ thống quản lý bán hàng , mã này dùng để ncc đối chiếu đúng sản phẩm trên hệ thống của mình .Nếu không có vui lòng bỏ trống

Giá CTV:

Giá sản phẩm bạn bán ra cho người bán hàng , có thể cài đặt giá khác nhau cho các nhóm dropship

Giá bán đề xuất:*

Giá bán lẻ đề xuất .Hệ thống sẽ không khóa cứng giá này , người bán hàng có thể điều chỉnh giá bán cao lên hoặc thấp xuống trong giới hạn đã thống nhất với nhà cung cấp .Nhà cung cấp có thể yêu cầu không cung cấp hàng cho các nhà bán hàng bán phá giá

Danh mục:

Danh mục dùng để phân loại sản phẩm .Nếu không có nhóm danh mục phù hợp với sản phẩm của nhà cung cấp bạn có thể bỏ trống hoặc liên hệ admin để được bổ sung

Trạng thái bán:

Mặc định là đang bán .Các sản phẩm nhà cung cấp không sản xuất hoặc kinh doanh nữa , hãy chọn trạng thái ngưng bán để người bán hàng không thể đặt được sản phẩm , áp dụng cho riêng từng sản phẩm con

Ảnh đại diện:

Ảnh đại diện hiện thị khi người bán hàng đặt hàng trên hệ thống .Yêu cầu rõ ràng , dung lượng dưới 1mb

Mô tả:

Mô tả thông tin ngắn gọn về sản phẩm đễ người bán hàng dễ dàng tiếp cận và bán sản phẩm của nhà cung cấp . bạn có thể thêm hình ảnh , text , video ở đây

TỔ HỢP THUỘC TÍNH:

Khi sản phẩm có nhiều sản phẩm con như màu sắc , size , kích thước nhà cung cấp sẽ chọn thêm các đặc tính ở đây để hệ thống tạo ra các sản phẩm con .Nếu không có đặc tính bạn mong muốn vui lòng liên hệ quản trị viên để thêm

SẢN PHẨM CON TƯƠNG ỨNG:

Hệ thống sẽ tự động tạo ra các sản phẩm con để nhà cung cấp cập nhập số lượng

Điền xong tất cả nhớ nhấn Lưu nhé

1.2. Đăng nhiều sản phẩm : 

Để đăng nhiều sản phẩm cùng lúc NCC cần tải file mẫu từ hệ thống và điền thông tin vào , sau đó tiến hành tải lên hệ thống để được cập nhập hàng loạt

Bước 1: Tải file mẫu về

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin sản phẩm vào tương tự như phần trên

Mã SP

Mã SP Kho

Tên SP

Giá CTV

Giá Bán Lẻ Đề Xuất

Mã danh mục

Màu: Đặc tính cách nhau bởi dấu “‘,”

Size: Đặc tính cách nhau bởi dấu “‘,”

Vui lòng liên hệ quản trị viên nếu sản phẩm của bạn cần thêm các đặc tính khác ngoài màu và size

Trọng Lượng : Ghi chính xác trọng lượng 1 sản phẩm , đơn vị gam , liên quan đến cân nặng và giá vận chuyển

Trạng thái: Mặc định là 1  đang bán , 0 là ngưng bán

Ảnh: ghi đầy đủ cả đuôi ảnh jpg hoặc png , ảnh dưới 1 mb , lời khuyên ncc nên đặt tên ảnh viết liền, không dấu, không viết hoa

Ví dụ : doremon1.jpg

Nếu ít sản phẩm bạn có thể cập nhập ảnh sản phẩm từng sản phẩm cha sau

Bỏ hết ảnh vào 1 thư mục để tí tải lên ảnh cho sản phẩm hàng loạt

Mô tả

Giá Theo Nhóm CTV:

viết theo định dạng 12_250000,14_280000

trong đó 12: nhóm ctv , 25000 giá bán áp dụng cho nhóm đó

Dropship Basic mã 15  : Kho chịu hàng hoàn khi khách hàng không nhận

Dropship Pro mã 14  :Người bán chịu hàng hoàn khi khách hàng không nhận

admin
admin
Published
Share:

Bài viết mới nhất

Bắt kịp với blog dropshipping của chúng tôi

Nhận bài viết hàng đầu dropshipping

Được gửi thẳng vào hộp thư đến của bạn