0938 205 019

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống cho nhà cung cấp

Hướng dẫn nhà cung cấp cách đăng nhập vào hệ thống khohangso.com

admin
admin
Published
Share:

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống cho nhà cung cấp

Hướng dẫn nhà cung cấp cách đăng nhập vào hệ thống khohangso.com

Bước 1: Truy cập link sau : http://app.khohangso.com/ncc

Hoặc NCC có thể truy cập trang chủ của khohangso để đăng nhập hệ thống .Chọn đăng nhập , chọn Đăng nhập NCC

Bước 2: Nhập thông tin email và pass của nhà cung cấp

Ban đầu kho hàng số sẽ tạo tài khoản với pass mặc định , nhà cung cấp có thể đổi pass để sử dụng .Nếu quên pass NCC liên hệ admin để được rest pass

Bước 3: Vậy là NCC đã đăng nhập được vào hệ thống rồi .NCC sẽ có các tính năng chính sau :

-Đăng sản phẩm

-Cập nhập số lượng tồn sản phẩm

-Xóa sản phẩm

-Quản lý đơn hàng

-Quản lý doanh thu

Các bạn đọc bài tiếp theo hướng dẫn đăng và quản lý sản phẩm của NCC tại đây

admin
admin
Published
Share:

Bài viết mới nhất

Bắt kịp với blog dropshipping của chúng tôi

Nhận bài viết hàng đầu dropshipping

Được gửi thẳng vào hộp thư đến của bạn