0938 205 019

Hướng dẫn cập nhập số lượng tồn kho của nhà cung cấp

Để người bán hàng chủ động trong việc bán hàng , cũng như chốt đơn theo tình trạng kho thực nhà cung cấp hãy cập nhập số liệu tồn thực tế lên hệ thống sau khi kiểm kho

admin
admin
Published
Share:

Hướng dẫn cập nhập số lượng tồn kho của nhà cung cấp

Để người bán hàng chủ động trong việc bán hàng , cũng như chốt đơn theo tình trạng kho thực nhà cung cấp hãy cập nhập số liệu tồn thực tế lên hệ thống sau khi kiểm kho

Nhà cung cấp truy cập hệ thống và làm theo các bước sau

Bước 1 : Chọn tab Sản Phẩm , Chọn Xuất excel , chọn Xuất Excel để cập nhập SL

Bước 2: Chọn xuất tất cả và tải file excel về máy

Bước 3: Nhập số lượng sản phẩm thực tế tại kho vào file và lưu lại

Bước 4: Chọn tab Sản Phẩm ,chọn Hành Động , chọn Câp nhập số lượng .Chọn file excel ở bước 3 .Chọn Lưu để cập nhập số lượng sản phẩm trên  hệ thống

Vậy là chúng ta đã cập nhập

admin
admin
Published
Share:

Bài viết mới nhất

Bắt kịp với blog dropshipping của chúng tôi

Nhận bài viết hàng đầu dropshipping

Được gửi thẳng vào hộp thư đến của bạn